fbpx

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky slouží především k ochraně našeho zákazníka. Obchodní podmínky se řídí platným obchodním zákoníkem a dále právním řádem České republiky. V našem eshopu není nutná registrace.

Základní údaje

Prodávající: Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. David Borozidis, Slunečná 668, Černošice 252 28. IČ: 75843846. Email: info@nasekase.cz, telefon: 602 539 495. Číslo bankovního účtu: 2100585789/2010.

Nákup a objednávka produktů

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje pro dodávku zboží obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím.
Prodávající nezaručuje dostupnost všech produktů. V případě nedostatku některého objednaného produktu bude zákazník kontaktován prodávajícím, aby se dohodli na řešení.

Obrázky produktů jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu (každý produkt je originál).
Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a bez dopravy. Ta je připočtena v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy.
Při platbě převodem na účet u FIO banky 2100585789/2010, odesíláme zboží vybranou přepravní službou co nejdříve, zákazníka budeme informovat. Balné neúčtujeme.

Ochrana osobních dat

Osobní data, která uvedete při objednání nebudou poskytnuta jiným subjektům dle zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek. Dodržujeme nařízení Nařízení (EU) 2016/679 známé jako GDPR.

Reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí a následně, pokud zboží není v odpovídající kvalitě, nebo se v záruční lhůtě projeví závada, případně snížená jakost, má právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného použití zboží.

Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží způsobené při jeho přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím listu a neprodleně informovat prodejce. Pokud tak neučiní, nebude na pozdější reklamace, vzniklé při převozu, brán zřetel. Za škody způsobené během přepravy nese plnou odpovědnost přepravce.

Uplatnění reklamace: Kupující doručí reklamovaný výrobek na svoje náklady a odpovědnost na adresu prodávajícího a informuje prodejce o reklamaci písemně, telefonicky či emailem. Zboží je třeba reklamovat čisté a suché, tj. ve stavu, který neodporuje standardním hygienickým zvyklostem. Je třeba uvést důvod reklamace, adresu, popřípadě číslo bankovního účtu. Prodávající, po doručení zboží, vyrozumí nejpozději do tří pracovních dnů kupujícího o způsobu řešení reklamace. Reklamace musí být vyřízena do třiceti dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Záruční doba a trvanlivost

Záruční doba na námi prodávané výrobky(vyjma potravin) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Trvanlivost a skladovací podmínky zboží určeného k přímé spotřebě je uvedena v jeho popisu. Zboží je nutné reklamovat ihned po zjištění závady nebo snížení kvality.

Vrácení zboží

Zboží určené k přímé spotřebě není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (jedná se o typ zboží – na přání zákazníka a určené k přímé spotřebě). Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.